Кафедраи илмҳои иҷтимоӣ-гуманитарӣ

КАФЕДРАИ ИЛМҲОИ ИҶТИМОӢ- ГУМАНИТАРӢ.

Кафедраи илмҳои иҷтимоӣ-гуманитарии  Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон   бо қарори Шӯрои олимони Донишкада  № 10 аз 30. 12.2014  дар заминаи  муттаҳид кардани кафедраи психология ва сотсиологияи идоракунӣ ва кафедраи илмҳои гуманитарӣ таъсис дода шуд ва номзади илмҳои фалсафа, дотсент Абилова Г.С  ба ҳайси мудири кафедра таъин карда шуд.

Айни  ҳол аз 31.08.2018 вазифаи мудири  кафедраро  номзади илмҳои  педагогӣ, дотсент Сайдаҳмадова Д.Л. ба уҳда дорад.

Кафедраи илмҳои иҷтимоӣ-гуманитарӣ  яке аз марказҳои  муҳими илмию таълимӣ дар сохтори  Донишкада буда, кулли фаъолияти он тибқи бунёди илмҳои иҷтимоию гуманитарӣ сурат мегирад ва ҳалли мушкилоти зиёдеро ба зимма дорад.

Фаъолияти асосии кафедра тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳаи идоракунии давлатӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ, гузаронидани таҳқиқоти илмӣ рӯи мавзӯи бунёдии «Масъалаҳои муҳими таърих ва фарҳанги идоракунии давлатӣ ва ҷомеашиносӣ, асосҳои назариявӣ ва амалияи илмҳои иҷтимоӣ-гуманитарӣ» сурат гирифта, мақолаю дастурҳо ва барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ таҳия ва таълиф мегардад. 

Фаъолияти ҳайати устодони кафедра оид ба дониш, маҳорат ва малакаҳои касбӣ дар доираи фаъолияти муносибатҳои байналмилалӣ ва идоракунии давлатӣ  амалӣ мегардад.

Ҳадафи кафедра таҳияи технологияҳои махсуси таълим, сохтори муайяни таъминоти методии  тамоми раванди таълим буда, барои тайёр кардани мутахассисоне  ҷаҳд мекунад, ки бо донишу малакаҳои зарурии соҳаи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ мусаллаҳ буда, технологияҳои муосири идоракуниро хуб донанд.  Инчунин  дорои сатҳи баланди фарҳангӣ, малакаи коркард ва қабули қарорҳое, ки фаъолияти самараноки мақомотро таъмин месозад, мусоидат намудан ба рушди кадрии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини раванди таълим бо барномаҳои касбӣ мансуб дониста мешавад.

Вазифаҳои асосии кафедра:

1.Дар донишҷӯён ташаккул додани маҳоратҳои касбӣ профессионализм, масъулятнокӣ, ҷаҳонбинӣ, ҳуввияти миллӣ, ташаккули фарҳанги нав  ва омода намудани мутахассисони касбии соҳаи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар ҳама зинаҳои идоракунӣ.

2.Коркарди барномаҳои таълимии мувофиқ ба самтҳои идоракунии давлатӣ, таъмини усулҳои инноватсионӣ, сифати баланд дар ҷараёни таълим  бо назардошти дастовардҳои муосири илмӣ ва амалӣ.

3.Таҳлили мониторинги системаи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ   барои ошкор намудани проблемаҳои соҳаи идоракунии давлатӣ дар ҷумҳурӣ ва ташаккули дурнамои таҳқиқоти илмӣ-амалии он.

4.Фаъолияти таълимӣ, илмӣ – методӣ ва илмӣ бо мақсади тайёркунии касбӣ,  азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ бо истифода аз дастовардҳои илми муосир ва амалияи пешқадам мебошад.

Кафедра вазифаи худро аз он иборат медонад, ки мутахассисони ҷавон ва хизматчии давлатиро то ба дараҷаи инсони бомаърифати қодир ба ҷаҳонфаҳмию ҷаҳондарккунии мустақилона дар шароити ҷаҳонишавии  замони муосир бирасонад.  Аз ҳамин нигоҳ, кафедра барои мунтазам васеъ гардонидани доираи ҷаҳонбинии хизматчиёни давлатӣ, рушд додани тафаккури мантиқӣ – назариявӣ ва баланд бардоштани сатҳи зеҳнии онҳо мекӯшад.

Дар курсҳои бозомӯзӣ ва такмили ихтисос дар доираи касби худ устодони кафедра оид ба психологияи сарварӣ, стресс дар фаъолияти хизматчиёни давлатӣ, психологияи муошират,  психологияи идоракунӣ ва сотсиологияи идоракунӣ, таърихи идоракунии давлатӣ, таърихи дипломатияи тоҷик, робитаи мақомоти давлатӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ  лексияҳо мехонанд.

Дар раванди таълим кафедра ба маҷмӯи вазифаҳое, ки хизматчии давлатӣ дар ҷои кори худ ба ҷо  меорад, такя намуда, дар баробари ин омӯзиши улуми инсонӣ ва ҷомеашиносиро ҳамчун маҳаки таълиму тарбияи маънавии хизматчиёни давлатӣ ба асос мегирад.

Фанҳои кафедра ба хизматчиёни давлатӣ ва магистрони Донишкада бо дарназардошти истифодаи амалии донишҳои азбаркарда дар фаъолияти амалӣ таълим дода мешаванд.

Тазаккур бояд дод, ки кафедра ҷавонони болаёқат ва дорои унвонҳои илмиро даъват ба кор дорад. Дар оянда базаи илмии кафедраро аз рӯи мутахассисони арзандаи соҳаи илмҳои иҷтимоӣ-гуманитарӣ пурра намояд.

Ҳоло кафедраи илмҳои иҷтимоӣ-гуманитарӣ нақшаҳои зиёд дорад ва дар ин самт фаъолияти густурда анҷом медиҳад.    

                             

           Фанҳои таълимии кафедра

– Таърихи халқи тоҷик

_ Сотсиология

– Сотсиологияи идоракунӣ.

– Мантиқ

– Фалсафа

– Психологияи идоракунӣ

– Таърихи дин(Фанни интихобӣ)

-Робитаи байнифарҳангӣ

– Фалсафа ва мет. илм

– Диншиносӣ

– Фарҳангшиносӣ

-Этика ва эстетика

– Кишваршиносӣ

– Этикаи касбӣ(ф.и)

-Этнопсихология(ф.и)

– Педагогика ва психологияи мактаби олӣ.

-Фарҳанги муассиса.