Кафедраи идоракунии захираҳои инсонӣ

 

 

Ҳайдарӣ  Сабоҳат Саид   

Номзади илмҳои фалсафа, дотсент

Мудири кафедраи   идоракунии захираҳои инсонӣ

Рисолаи илмӣ «Аќидаҳои  фалсафӣ ва ахлоќии Абубакри Розӣ» Душанбе,2012

                                                         

                           

КИТОБҲОИ ЧОПШУДА:

 1. Фарҳангшиносӣ.( маҷмӯи матнҳои лексионӣ).Душанбе:  «Эҷод»,
 2. 65с. (бо ҳаммуаллифии Камолова М.Р.);
 3. Ҷаҳонбинии А.Розӣ ва маќоми он дар  фалсафаи тоҷик. Монография.Душанбе:  «Эҷод», 2010.145 с.
 4. Этика ва эстетика.Душанбе: «Истеъдод», 2010. 186 с. ( бо ҳаммуаллифии  Камолова М.Р. Камолова Х.Ќ.);

МАҚОЛАҲОИ ИЛМӢ:

 1. Об аз нигоҳи Зардушт .( материалҳои конференсияи илмӣ бахшида ба оби тоза). Душанбе: ДАТ, 2003 . Саҳ.17-18.
 2. Аќидаҳои мутафаккирони тоҷик дар боби ватандӯстӣ баҳри тарбия ва рушду камолоти маънавии ҷавонон. Такмили раванди таълим, асоси тайёр намудани мутахассисони баландихтисос.(маводҳои конференсияи таълими методӣ). Душанбе: ДАТ, 2005. Саҳ.73  – 74. (бо ҳаммуаллифии Камолова М.Р.);
 3. Усули гузаронидани дарсҳои семинарӣ. Такмили раванди таълим, асоси тайёр намудани мутахассисони баландихтисос.(маводҳои конференсияи таълимӣ- методӣ).Душанбе: ДАТ, 2005. Саҳ. 75. (бо ҳаммуаллифии Камолова М.Р.);
 4. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди  соҳаи маориф. Вазорати маорифи Ҷумҳури Тоҷикистон. Конференсияи ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Наќши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов  дар тарбияи насли наврас». Душанбе: 2005. Саҳ. 84 – 86.
 5. Унсурҳои озодфикрӣ дар зарбулмасалҳои халќии забони тоҷикӣ. Ганҷинаи сухан (барориши 3).  Душанбе:  ДДЗТ. 2006. Саҳ.474 – 483.
 6. – Наќши Президенти  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар инкишофи фарҳанг таи солҳои истиќлолият. Конференсияи Ҷумҳуриявии Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон (5-сентябри  соли  2006).Душанбе :  Саҳ.  42 – 43.
 7. Проблемаи маърифат дар фалсафаи Абубакри Розӣ. Паёми Донишгоҳи миллӣ  (маҷаллаи илмӣ). Душанбе:  Сино, №3(51), 2009. Саҳ.105 – 108.
 8. Проблемаи ҳастӣ дар ахлоќи А.Розӣ. Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҷамъиятшиносӣ). №2, 2009. Саҳ. 97 -102.
 9. Меъёрҳои ахлоќӣ дар осори  Абӯҳанифа. Мероси Имоми Аъзам аз нигоҳи имрӯз. Конференсия бахшида ба соли бузургдошти Имомӣ Аъзам (маҷмӯи маќолаҳо) Душанбе: ДДЗТ ба номи С.Улуѓзода. 2009. Саҳ.63 – 68.
 10. Эҳёгари ваҳдати миллӣ. Конференсия  бахшида ба «Ваҳдати миллӣ». Душанбе: ДДЗТ ба номи Сотим Улуѓзода. 2010. Саҳ.31 -34.
 11. Умумият ва фарќият дар фалсафа ва ахлоќи  Розӣ ва  Ѓазолӣ. Конференсияи байналхалќӣ бахшида ба зодрӯзи Ѓазолӣ (8-9-октябри соли 2008). Пайёми Донишкадаи забонҳо. 2012.  № 2. Саҳ -335 – 340. Зиёда аз 30 мақолаи илмӣ- методӣ.

ШАРҲИ  МУХТАСАРИ ҲОЛ

Таваллуд 01.12.1963, ноҳияи Ленин (ҳоло ноҳияи Варзоб), аз хонадони  зиёӣ, номзади илми фалсафа, соли 1988 факултаи таърихи  Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи  В.И.Ленин (ҳоло Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон) – ро бо ихтисоси таърих-ҷомеашинос хатм намудааст.

Ӯ аз соли 1988 то соли 2000 дар Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи  В.И.Ленин  дар кафедраи фалсафа, таърих ва назарияи маданият дар вазифаҳои коромӯз, мудири кабинет, аспиранти кафедра  кору фаъолият намудааст.

Аз соли 2000 то соли 2004 дар кафедраи фалсафаи  ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур ба ҳайси ассистент ва  муаллими калон, аз соли 2004 то соли 2014 дар кафедраи фалсафаи ДДЗТ ба номи С.Улуѓзода  ба ҳайси муаллими калон, ҷонишини декани факултет оид ба  илм дар факултети романӣ-германӣ фаъолият намудааст .

Аз соли 2014 то имрӯз  дар ДИДНПҶТ дар вазифаҳои декани факултет, ҷонишини декани факултет, ва ҳоло мудири кафедра кору фаъолият менамояд, тел.:985130763